KPN COMMERCIAL: CLAY HEADS

SPECIAL PROP MAKING

Voor mijn eerste samenwerking met design en art department Jelier & Schaaf, was me gevraagd twee kleihoofden te maken aan de hand van een aantal foto’s. Het eindresultaat moest lijken op de meisjes uit de commercial, alleen dan net iets groter. Én, het moest er natuurlijk ook uitzien als de zelfgemaakte liefdesverklaring van een middelbare school jongen.

For my first collaboration with design and art department company Jelier & Schaaf, I was given a couple of pictures to sculpt two clay heads. They had to resemble the girls in the commercial, but the clay versions had to be slightly bigger. Next to that, they had to look like the labour of love of a passionate high school boy.

Company: KPN / Art department: Jelier & Schaaf